Ninkyo Dantai to najnowsza w pełni solowa płyta Rafała Kołackiego. Album został stworzony głównie na bazie nagrań terenowych field recording. Za źródło dźwięku w tym wypadku posłużyły artyście dość specyficzne odgłosy wydobywane przez różnego rodzaju urządzenia energetyczne (transformatory, wentylatory etc.). Te generowane w sposób ciągły, monotonny, czasami bardzo ciche odgłosy zostały poddane następnie obróbce dźwiękowej za pomocą oprogramowania komputerowego w którym stworzone zostały także inne dodatkowe dźwięki (sample i próbki midi).

Album ukaże się pod koniec lutego 2014. Zapraszamy!