Tonopolis

Różni wykonawcy

NOISEN REC. / D 002

Wydawnictwo ekopak
Produced and mixed by Rafał Kołacki
Mastered by Bartosz Jaworski, Studio Sferax, Toruń
Artwork & design by Ew & Jacek Doroszenko, pineum.com
© 2010 Noisen Records

Tonopolis to album muzyczny składający się z dwóch zintegrowanych części. Pierwsza zawiera „czyste” nagrania terenowe (field recording), zrealizowane na terenie Torunia przez Rafała Kołackiego. Z przeprowadzonych przez niego rejestracji powstała duża biblioteka, z której ostatecznie zostały wybrane dźwięki, które w sposób najbardziej rzeczywisty oddawały sonosferę Torunia. Należą do nich między innymi: dźwięki dzwonów, wnętrz toruńskich kościołów, dźwięki towarzyszące ważnym uroczystościom, charakterystycznym punktom turystycznym oraz miejscom codziennych wędrówek. Nagrania terenowe znalazły się na płycie w postaci pięciu zaaranżowanych „scen”. Średnia długość każdej z nich wynosi około pięciu minut. Zostały one w całości określone tytułem: Impression from the town.

Druga część wydawnictwa stanowi kolejnych pięć utworów, które są pewnego rodzaju reinterpretacją artystyczną jej pierwszej części. Na bazie nagrań terenowych pięciu zaproszonych artystów stworzyło specjalnie na tą okoliczność projekt zatytułowany Town sound trip. Każdy z nich nagrał jeden utwór, którego bazę muzyczną stanowiły dźwięki terenowe pochodzące z naturalnego otoczenia. Należy nadmienić, że w skład projektu Town sound trip weszli artyści, których powszechnie zalicza się do czołowych przedstawicieli sztuki filed recordingu w Polsce m. in. Marcin Dymiter (Emiter), czy muzycy związani z grupą HATI.